8 september 2020

Niewe naam, maar de filosofie blijft

De naam van deze seniorencampus verandert, maar de filosofie van Qaly blijft.Samen met de medewerkers hebben we al veel bereikt, we gaan op dat elan verder. Wij willen ook met Orelia kwaliteitsvolle jaren aan het leven toevoegen voor de residenten in ons woonzorgcentrum en onze assistentiewoningen. Samen met onze bewoners en onze medewerkers vormen we een warme thuis.